ÖZEL SÜREÇLER – YÜZEY İŞLEM, ISIL İŞLEM

Metalik havacılık parçalarının olmazsa olmaz tamamlayıcı süreçleri: Isıl İşlem ve Yüzey İşlem

Metalik parçaların özelliklerinin ömürleri boyunca korunması, havacılık sektörünü için en hassas konulardandır. Müşterilerine, kullanıma hazır son ürünler sunabilmeyi hedefleyen KPA, özel süreçler için modern ve büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirerek, süreçlerini bütünleştirmiştir. OEM üreticilerin gereksinimlerine uygun yüzey işlem, ısıl işlem, shot peening, tahribatsız muayene tesisleri ile KPA çatısı altında metalik parçaların tüm süreçleri karşılanmaktadır.

Yüzey işlemler tesisi yaklaşık 4100 m 2 lik kapalı alan üzerine yer almaktadır. Tam otomasyonlu modern sistemler ile 1500 dm2 üretim kapasitesi ve 550 kg taşıma kapasitesinde kendi sınıfında en iyilerden biri olacaktır.

Tesisimizde yer alacak kaplama/boyama yetkinlikleri:

 Floresant Penetrant Muayenesi (FPI)

 Tartarik Sülfürik Asit Anodizasyon

 Borik Sülfürik Asit Anodizasyon

 İnce Film Sülfürik Asit Anodizasyon

 Kimyasal Film Kaplama

 Astar, Son kat boyama prosesleri vardır.

Kaplama hattı, tek hat olarak tasarlanmış olup işlem sıralaması uluslararası havacılık kuruluşlarının standartlarına ve kaplama teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak yapılmıştır.

Sistemin etkin kalması ve kalite standartlarını karşılaması için ayrıca Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi, Korozyon Cihazı (Tuzlu Su testi), Optik mikroskop vb. son teknoloji cihazlarla donatılmış bir laboratuvar kuralacaktır.

Yeni özel süreçler tesisinde KPA’ nın yetkinlikleri arasına katacağı bir diğer süreç ise Shot Peening adı verilen “Bilya ile dövme” işlemi. 5 Eksen hareket kabiliyetinde olacak cihaz, büyükten küçüğe her türlü büyüklükteki geometride parçanın shot peen işlemini yapabilecek.

KPA paslanmaz çelik ısıl işlem fırınında; 15-5 PH, 17-4 PH , PH 13-8 Mo havacılık çelikleri başta olmak üzere tüm çelik gruplarının 300-640 °C sıcaklıklar arası ısıl işlem prosesleri gerçekleştirilir.AMS 2750F Pirometri standardına göre Class 2 Type C olan fırınımızın sıcaklık homojenlik toleransı +/- 6 ° C’dir. Fırımızın aşağıda verilen pirometrik gereksinimlerinin tamamı KPA bünyesinde ve gerekli  uluslararası yetkinlik eğitimleri tamamlamış KPA’nın uzman personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.

 TUS ( Temperature Uniformity Survey/ Sıcaklık Homojenlik Testi)
 SAT (System Accuracy Test/ Sistem Doğruluk testi)
 Ekipman (saha test ekipmanları, kontrol-kayıt ekipmanları)