İNSAN KAYNAKLARI

Tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları bir kuruluş haline gelmek için çalışıyoruz. Büyük bir takım olma adına “ben” değil “biz” politikası ile hareket ediyoruz.’

Stratejik planlama ve uzun dönemli hedeflerimiz doğrultusunda ihtiyaç duyduğumuz potansiyel adayları firmamıza çekmek, seçim sürecini fırsat eşitliği doğrultusunda din, ırk, dil, cinsiyet, yaş vb. konularda ayrımcılık yapmadan, pozisyonunun gerektirdiği tecrübeye ve yetkinliklere uygun kişileri yerleştirerek bir sistem dahilinde profesyonelce yönetmek temel amacımızdır.

KPA bünyesinde; işe alımlarda görüşmeler yetkinlik bazlı olarak İnsan Kaynakları Birimi ve İlgili Birim Amiri tarafından gerçekleştirilir. Adayın, teknik bilgisi, takıma uygunluğu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip adaylara iş teklifi edilir ve işe alma süreci tamamlanır. Ayrıca seçme yerleştirme sürecindeki tüm adaylara başvurularıyla ilgili geri bildirim yapılır.

KPA Temel Yetkinlikler

  Sonuç Odaklı
  Takım Ruhuna Sahip Olmak
  Karar Vermek ve Problem Çözmek
  Liderlik
  Güçlü İletişim Becerilerine Sahip Olmak
  Kurumsal Değerleri Özümsemek

Eğitim

KPA’nın başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Amacımız, eğitim olanakları, ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek, performanslarını ve motivasyonlarını arttırarak kurum kültürümüzü sürekli geliştirmektir.

Bu eğitim sürecinin ilk adımı, kurum kimliğinin oluşturulmasında ve çalışanların ekiplerine uyum sağlamalarında çok önemli bir işlev üstlenen Oryantasyon Programı’dır. Yıllık bazda yapılan Performans Değerlendirmesi sonucuna istinaden öngörülen eğitimler ile yanı sıra, birimlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan yıllık Eğitim ve Geliştirme Planı hazırlanarak çalışanlara sürekli gelişim imkânı sağlanmaktadır.

Performans Değerlendirme Sistemi

Yılda bir kez olmak üzere her yıl KPA bünyesinde çalışanların performansı ölçülmektedir. Performans Değerlendirme Sistemi, yıl bazında belirlenen hedeflere ne derecede ulaşıldığını takip etmek üzerine kurulmuştur.

İş veriminin yanı sıra kurum değerlerini yansıtan yetkinliklerin değerlendirilmesi de bu sisteme dahildir ve değerlendirme sonuçları eğitim ve gelişim uygulamalarının planlamasında kullanılmaktadır.

Açık Pozisyonlarımız

Açık pozisyonlarımız “kariyer.net” sayfasında yayınlanmaktadır. Ayrıca söz konusu açık pozisyonlarımız ile ilgili ayrıntılı özgeçmişinizi iletmek istediğinizde; hangi pozisyona başvurduğunuzu belirten bir ön yazı ile birlikte özgeçmişinizi “ik@kpa.com.tr” adresine iletebilirsiniz.

Kariyer.net

Staj Olanaklarımız

Birimlerimizden gelen geri bildirimler ışığında yıllık stajyer kontenjanımız belirlenmekte olup, söz konusu kontenjan dahilinde Meslek Liselerin, MYO’ların ve Üniversitelerin ilgili bölümleri ile irtibata geçilerek talepte bulunmakla birlikte, KPA’da staj yapmak isteyen arkadaşlarımızın da belirlemiş olduğumuz kontenjan dahilinde firmamıza “ik@kpa.com.tr” adresinden gerekli başvuruyu gerçekleştirebilir.

Bize Ulaşın