POLİTİKALARIMIZ

Amaç ve değerlerimizin her gün yaptığımız işe yansıtılması ve
birlikte iş yaptığımız kişilerin bu değerler ile uyumlu hareket etmesini sağlamaya yardımcı olması için hazırladığımız politikalarımız.

KALİTE POLİTİKASI

KPA, Havacılık, Uzay ve Savunma sanayiinde yasal ve düzenleyici şartlara uygun olarak müşterilerin ve ilgili tarafların beklentilerini en yüksek seviyede karşılamayı taahhüt etmektedir. Bunu başarmak için aşağıdaki konulara odaklanan bir Kalite Politikası izlemektedir;

  • Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayii firmaları için ham malzeme alma sürecini, müşteri ve otorite kurallarına göre yapabilen ve bunları nihai ürüne çevirip müşteriye teslim edebilen,
  • Projeler kapsamında kendi tedarik zincirini oluşturabilen ve onları geliştirmek için her türlü desteği veren,
  • Aktif bir eğitim programı ile çalışanlarının yeteneklerini havacılık ve savunma sektörü ihtiyaçlarına göre sürekli yenileyip geliştiren,
  • Yalın üretim yaklaşımı ile sürekli iyileştirme sağlayan, etkin ve uluslararası düzeyde Kalite Yönetim Sistemi ile de devamlılığı destekleyen,
  • Tüm çalışanların farkında olduğu ve destek verdiği Kalite Hedefleri ile, performans ve maliyetlerini yönetebilen uluslararası bir havacılık şirketi olmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması Küçükpazarlı Havacılık’ın gerçekleştirdiği üretim ve yürütme etkinliklerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetimini sağlamak, risk yönetimini güvence altına almak ve fırsata dönüştürmek, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

  İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Küçükpazarlı Havacılık’ın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

  Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

  Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

  Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

  Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

  İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

  Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

  Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

  Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması Küçükpazarlı Havacılık’ın gerçekleştirdiği üretim ve yürütme etkinliklerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetimini sağlamak, risk yönetimini güvence altına almak ve fırsata dönüştürmek, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

  İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Küçükpazarlı Havacılık’ın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

  Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

  Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

  Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

  Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

  İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

  Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

  Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

  Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

ETİK DEĞERLERİMİZ

Etik, sorumluluğu; sorumluluk, çalışmayı; çalışmak, başarıyı güçlendirir ve KPA, bu zincirin her halkasına ayrı ayrı önem vererek çalışır.

Savunma ve havacılık sanayinin en önemli değeri olan kaliteye oldukça önem veren, dolayısıyla da sıfır hata ile çalışma prensibini benimseyen KPA, çalışmalarında şeffaflık ilkesine bağlılığı bir zorunluluk olarak görür.

Yetkinliklerin etkinliği; yetkilerin tarafsız, dürüst ve tutarlı olmasıyla ölçülür prensibiyle çalışan KPA, etik değerleri kurumsal kültürünün temel yapı taşı olarak konumlandırmaktadır.