Savunma Sanayii Başkanlığı Ziyareti

Yayınlanma Tarihi: 18 Mart 2021, 11:35

Savunma Sanayii Başkanlığı, ülkemizde savunma sanayii altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacına uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde “Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na bağlanmış, 2018 yılında ise 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün-de Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır. 7 numaralı “Savunma San-ayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Baş-kanlığı (SSB) Sanayileşme Daire Başkanı ve beraberindeki heyet, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Bölgede savunma sanayine üretim yapan işletmelerin üretim ve yatırımlarını yerinde görmek üzere ziyaret gerçekleştirmiştir. Savunma Sanayi ile ASO 1.OSB arasındaki işbirliğinin artırılmasını amacıyla, bölgede yer alan Anova Savunma, T-Kalıp, PDM Makine, Ermaksan, Assan ve Akdaş Döküm firmaları ile birlikte KPA üretim tesisleri de gezilerek olası işbirlikleri değerlendirildi.

Ziyaret, Taha KÜÇÜKPAZARLI tarafından yapılan firma sunumu ile başlamıştır. Toplantı sürecin-de işbirliğimizi artırmak için neler yapılabilir noktasında istişarelerde bulunulmuştur. Ardından Avar üretim, Osmanlı üretim ve Montaj tesislerimiz gezdirilerek, misafirlerimiz uğurlanmıştır.