KPA Sunum (İndirme)
İndir
KPA Katalog (İndirme)
İndir
Şirket Profili

Küçükpazarlı (KP), Hasan ve Sefa Küçükpazarlı kardeşler tarafından kalıp üretimi yapmak üzere 1975 yılında kurulmuştur. İlk kurulduğu günden itibaren, yenilikçilik, çözüm ortağı olmak ve toplam kalite gibi kavramları benimseyerek vizyonunu belirleyen KP, üstlendiği karmaşık projelerde müşteri isterlerini her zaman başarıyla yerine getirmiştir. Üstlendiği projeleri başarıyla teslim eden KP, 1987 yılında OSTİM bölgesinde yeni atölyesini satın alma başarısını göstermiş ve üreterek büyümeye devam etmiştir. Savunma sanayiinde hassas ve kritik parçaların üretimini başarıyla gerçekleştirmiş ve sektörde güven tesis ederek yerini sağlamlaştırmıştır.

2005 yılında savunma sanayine yönelik üretimin yanı sıra tamamen havacılık ve uzay sanayi üzerine uzmanlaşmak üzere Küçükpazarlı Havacılık ve Uzay Bölümü (KPA) 1. OSB’de ayrı bir tesis olarak kurulmuştur. Havacılık alanında ilk üretime Agusta Helikopterlerinin kritik parçalarını üreterek başlamıştır. Havacılık sektöründe de üstlendiği projeleri zamanında ve kesin hassasiyet ve kalite ile teslim eden KPA kısa sürede bu sektörde de kabiliyetlerin ispat etmiş ve güven tesis ederek savunma ve sivil havacılık alanında önemli projelerde görev almıştır ve almaya da devam etmektedir.

KPA müşterilerinin ve pazarın ihtiyaçlarını her zaman öngörmüş ve hem teknoloji yatırımları hem de insan kaynakları ve sistemsel yatırımlarıyla bu ihtiyaçlara hızla tepki vermiştir. Geliştirdiği akılcı ve yenilikçi çözümlerle sektöre yön veren KPA, müşterilerinin maliyet etkin yollarla hedeflerine ulaşmalarında stratejik ortak olma anlayışını benimseyerek en büyük ve güvenilir destekçisi olmuştur. Stratejik ortaklarının büyük projelerde yer alması için kendi üzerine düşeni her zaman öngören KPA, büyük ölçekli makine yatırımları ve insan kaynağı gücünü hızla sistemine adapte ederek kısa sürede kapasite arttırma ve bunu etkin bir biçimde kullanma kabiliyetini geliştirmektedir.

KPA’nın bu çevikliğinin ve gücünün kaynağı, özenle seçtiği ve büyük özveriyle çalışan uzman kadrosu ile atik ve aynı zamanda vizyon sahibi yönetim kadrosudur. Güçlü kadrosu ve yatırımlarıyla KPA, ülkemizin savunma ve havacılık sanayinde güçlenmesinde ve milli projeler üretmesinde görev üstlenen büyük bir şirket olma başarısını göstermiştir.

Bügün KPA, TUSAŞ (TAI)’ın en büyük yan sanayisidir. Aynı zamanda büyük ve karmaşık parçaların üretiminde TAI’den sonra Türkiye’nin ikinci büyük üretici firmasıdır. KPA dahil olduğu 14 farklı havacılık projesinde yapısal ve kritik parça sınıfında olan ve dünya çapında çok az sayıda firmanın üretebildiği parçalarda dahil olmak üzere toplamda 1400 farklı parçanın üretimini başarıyla sürdürmektedir ve yılda ortalama 400.000 adet parçanın sevkiyatını gerçekleştirmektedir. Bu parçaların çoğu için KPA tek tedarikçi konumundadır.

KPA, 2012 yılında büyümesini sürdürerek kendi bünyesi içerisinde montaj bölümü kurmuştur. 2012 yılında 3 kişi ve aylık 300 adetlik parça montajı ile çalışmalarına başlayan montaj bölümü 1 yıl içerisinde aylık 7000 adet parça monte edip sevkiyatını gerçekleştiren bir bölüm haline gelmiştir. Yapılan sistematik yatırımlar ile birlikte 2015 yılı itibariyle, aylık sevk edilen parça sayısı 15.000 adede ulaşmıştır.

Kuruluşundan bu güne milli projelerde de gücünü ve kabiliyetlerini gösteren KPA, ilk milli taarruz helikopteri ATAK Helikopteri, ilk milli insansız hava aracı olan ANKA (TIHA), Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı olan Hürkuş ve Meltem – II sistem entegrasyonu projelerinde en kritik parçaların üretimini üstlenmiştir ve halen üretimlerine devam etmektedir.

KPA, belirlediği hedeflere ulaşmak için geliştirdiği stratejiler doğrultusunda yıllık %20 oranında büyümesine devam etmektedir. 2014 yılı içerisinde, atmosfer kontrollü AMS2750E ve BAC 5621’e göre klas 2 tip C fırın yatırımı ile ısıl işlem tesisi kurulmuştur. 2014 yılı başına KPA kurumsallaşma projesini başlatmış ve EFQM (European Foundation for Quality Management – Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Aşamaları programına katılmıştır.2015 yılı içerisinde BOEING tarafından onaylanan NADCAP denetimini başarıyla tamamlayarak, 2015 ve 2016 yılı sertifika güncelliğini kazanmıştır. Gelecek 3 yıl içerisinde KPA, kendi alt yüklenici sistemini kurup kapasite aktarımı yapmayı planlamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak yapılabilirlik analizi çalışmaları devam etmektedir.

Kurumsal kaynak planlaması çalışmalarını en gelişmiş programları kullanarak sürdüren KPA, gözlenebilen, ölçülebilen ve analiz edilebilen çevik bir üretim yönetim sistemine sahip olup bu kabiliyetini her geçen gün daha da geliştirebilmek için yatırımlarına devam etmektedir. Üretim ve montaj aşamalarının her adımında istendiği taktirde anlık raporlar alınarak üretim durumu, kapasite ve risk raporları müşterilerimiz ile şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır.